Skip to main content

Embassy of the Kyrgyz Republic: Кыргыз Республикасынын Венадагы Элчилиги Австриядагы кыргыз диаспорасынын ѳкүлдѳрү менен«Эл аралык маданияттын диалогунун узун түндѳрү» аттуу иш-чарага катышты.

By November 16, 2021Press Room